KancelariaOnufrzak

Świadczymy wysokiej jakości usługi prawne na rzecz osób fizycznych, przedsiębiorców i podmiotów zinstytucjonalizowanych. W ramach świadczonej pomocy prawnej udzielamy porad i konsultacji prawnych, sporządzamy opinie prawne i występujemy przed sądami i urzędami oraz zapewniamy kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców. Zawsze kierujemy się interesem Klienta i w ramach obowiązującego porządku prawnego zapewniamy rozwiązania prawne najbardziej dostosowane do Jego potrzeb.

Współpraca oparta o zaufanie

Wierzymy, że współpraca z Klientem oparta na wzajemnym zaufaniu
i dyskrecji pozwala przynosić naszym Klientom oczekiwane rezultaty.


Pomoc prawną świadczymy w sposób zapewniający ochronę tajemnicy oraz z poszanowaniem zasad etycznych zawartych w Kodeksie Etyki Radcy Prawnego. Kancelaria świadczy pomoc prawną udzielając Klientom indywidualnych porad prawnych i konsultacji, jak również na zasadzie zlecenia stałej obsługi prawnej zapewniając Klientom kompleksową pomoc prawną w ramach Ich działalności.
Indywidualne podejście do klienta

W naszej pracy zawsze cechuje nas indywidualne podejście do Klienta
i jego potrzeb, co wyróżnia Kancelarię na rynku usług prawniczych.


Każda sprawa rozpatrywana jest w sposób wszechstronny i kompleksowy, co pozwala na osiągniecie satysfakcjonujących naszych Klientów efektów. Kancelaria gwarantuje Klientom dogodne terminy spotkań i wysoką jakość usług zapewniając jednocześnie niewygórowane ceny świadczonych usług.

   Naszzespół

    Zakresusług

Kancelaria świadczy usługi prawne obejmujące w szczególności:

 • udzielanie porad i konsultacji prawnych w sprawach indywidualnych
 • sporządzanie opinii prawnych uwzględniających poglądy doktryny oraz najnowsze orzecznictwo
 • sporządzanie oraz negocjowanie umów
 • sporządzanie pism procesowych oraz urzędowych
 • reprezentowanie Klienta w postępowaniach sądowych przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym oraz postępowaniach egzekucyjnych
 • reprezentowanie Klienta w sprawach administracyjnych przed organami administracji publicznej oraz w sprawach sądowo-administracyjnych przed sądami administracyjnymi
 • zakładanie spółek prawa handlowego i prowadzenie postępowań rejestrowych przed KRS
 • przygotowywanie aktów wewnętrznych podmiotów gospodarczych (statuty, regulaminy, uchwały itp.)
 • kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców w ramach zlecenia stałej obsługi prawnej    Specjalizacjekancelarii

Prawo cywilne
 • sprawy o zapłatę należności z tytułu umów
 • sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie z tytułu czynów niedozwolonych - szkody na osobie i majątku, błędy medyczne, wypadki komunikacyjne itp.
 • sprawy dotyczące odpowiedzialności z tytułu rękojmi i gwarancji
 • sprawy o ochronę dóbr osobistych
 • sprawy spadkowe – stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek, wydziedziczenie, stwierdzenie nieważności testamentu
 • sprawy dotyczące nieruchomości – umowy sprzedaży nieruchomości, lokalu, zniesienie współwłasności, rozliczenie nakładów na nieruchomość wspólną, zasiedzenie, ustanowienie służebności, ochrona własności i posiadania,
 • sprawy wieczystoksięgowe
Prawo rodzinne
 • sprawy o rozwód, separację, unieważnienie małżeństwa
 • sprawy związane z ograniczeniem lub pozbawieniem władzy rodzicielskiej i ustaleniem kontaktów z dzieckiem
 • sprawy alimentacyjne – o przyznanie alimentów, o obniżenie/ podwyższenie alimentów
 • sprawy dotyczące pochodzenia dziecka – o ustalenie/ zaprzeczenie ojcostwa, o ustalenie/ zaprzeczenie macierzyństwa
 • sprawy dotyczące ustrojów majątkowych małżonków – o zniesienie wspólności majątkowej, o podział majątku
 • sprawy o ubezwłasnowolnienie
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
 • sprawy ze stosunku pracy – o zapłatę wynagrodzenia, o przywrócenie do pracy, o odszkodowanie, mobbing
 • sporządzanie umów o pracę, umów o zakazie konkurencji i kontraktów menadżerskich
 • sporządzanie aktów wewnętrznych dotyczących zatrudnienia – regulaminy pracy, wynagradzania, świadczeń socjalnych itp.
 • sprawy o ustalenie prawa do emerytury i renty
 • sprawy odwołań od decyzji ZUS, wniosków o ponowne przeliczenie świadczeń
Prawo handlowe
 • sporządzanie umów spółek prawa handlowego, rejestracja spółek i dokonywanie zmian danych w Krajowym Rejestrze Sądowym
 • sporządzanie aktów regulujących funkcjonowanie spółek – umowy, statuty, regulaminy, uchwały
 • zaskarżanie uchwał walnego zgromadzenia
 • rozwiązywanie spółek oraz likwidacja i upadłość
 • bieżąca obsługa prawna przedsiębiorców
Prawo spółdzielcze i lokalowe
 • obsługa prawna wspólnot mieszkaniowych
 • obsługa organów spółdzielni – walnego zgromadzenia, zarządu, rady nadzorczej
 • sporządzanie aktów wewnętrznych organów spółdzielni – statuty, uchwały, zarządzenia, regulaminy
 • zaskarżanie uchwał organów spółdzielni – wykreślenie/ wykluczenie członka spółdzielni, stwierdzenie nieważności uchwał organów spółdzielni
 • sprawy o ustalenie wstąpienia w stosunek najmu
 • sprawy eksmisyjne

    Kontakt


W celu umówienia terminu spotkania uprzejmie prosimy o uprzedni kontakt telefoniczny albo mailowy

R. Pr. Magdalena Onufrzak
+ 48 884 383 483
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

R. Pr. Bartłomiej Onufrzak
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Kancelaria Radców Prawnych
Aleja Solidarności 119/125 lok. 67
00-897 Warszawa